Statistikk og Simulering

Siste lab 4. mai

Ekstraoppgåver

13.5. Ekstraoppgåver

Oppgåve 13.13 Gå gjennom matlab-koden som er brukt i eksperimentet og forsikra deg om at du skjøner korleis simulatoren verkar.

Oppgåve 13.14 Gjenta oppgåvene for BSC(0,02) og BSC(0,2). Kva trur du sannsynet for dekodingsfeil er på desse to kanalane?

Oppgåve 13.15 Finn tilbake din egen simulator for BCH-koden og gjenta øvingane for å estimera feilsannsynet for BCH-koden med ulike bitfeilratar p på kanalen.