Sisteårsprosjekt: Visualisering av blautvevsdeformasjon

Hensikt

CHAOS-prosjektet freistar å utvikla ein kirurgisimulator. Kirurgen interagerer med simulatoren gjennom ein haptisk kontrollar og operasjonen vert simulert. Dette er eit omfattande prosjekt, der me stadig testar ut ulike verkty.

Hensikta med prosjektet er å laga ein prototyp som integrerer eksisterande blautvevsimulatorar (programvarekomponentar) i eit visualiseringssystem, t.d. Unity eller Unreal, og helst og leggja til eit haptisk brukargrensesnit.

Vegleiarar

Endeleg levering

Sluttrapporten bør innehalda

Prosjektet opnar for fleire ulike retningar der ein kan gå i djupna, t.d. mot haptikken eller mot vidareutvikling av simulatorkomponentane. Me skal difor ikkje vera for spesifikke her.

Forskings-/Utviklingsmetode

Studien er primært hurtig prototyping med kvalitativ evaluering.

References


Hans Georg Schaathun / hasc@ntnu.no