Cellevekst

Døme på grenseverdi

Hans Georg Schaathun

Juni 2016

$$f(t) = 2^t$$
$$f(t) = 2^t$$
$$[t_1,t_2]$$$$f(t_2)-f(t_1)$$$$\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1}$$
$$[10,11]$$$$1024$$$$1024$$
$$[10,10.1]$$$$73,496$$$$734,96$$
$$[10,10.01]$$$$7,122$$$$712,2$$
$$[10,10.0001]$$$$0,7100$$$$710,0$$
$$[10,10.001]$$$$0,07098$$$$709,8$$
$$[10,10.0001]$$$$0,007098$$$$709,8$$

$$\lim_{t_2\to10} \frac{f(t_2)-f(10)}{t_2-10}\approx 709,8$$