Kva skjer i det uendelege?

Grenseverdier når \(x\) går mot uendeleg

Hans Georg Schaathun

Mai 2016

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

\(x\to 0^+\)

\(\frac1x\to \infty\)

$$\lim_{x\to0^+} \frac1x = \infty$$

\(x\to 0^-\)

\(\frac1x\to-\infty\)

$$\lim_{x\to0^-} \frac1x = -\infty$$

\(x\to\infty\)

\(\frac1x\to0\)

$$\lim_{x\to\infty} \frac1x = 0$$

\(x\to-\infty\)

\(\frac1x\to0\)

$$\lim_{x\to-\infty} \frac1x = 0$$

\(x\to 0^+\)

\(\frac1x\to \infty\)

\(x\to\infty\)

\(\frac1x\to0\)