Tilbakemeldingar og Tips - Innlevering 1

(Sist oppdatert: $Date$)

Design

Sentral klasser

Der er meir enn éin måte å designa systemet på, men nokre drag går att i nesten alle dei ryddige løysingane. Der er tre superklasser som nesten alle har

 1. Game; ogso kalla Draw eller Spelrunde, med tre underklasser for Lotto, VikingLotto og Tipping.
 2. Ticket/Coupon. Som regel med tre underklasser for dei ulike spela, men ikkje alltid.
 3. Row/TicketRow. Ofte med tre underklasser for dei ulike spela.

Game er ein nykelklasse. Ein Game-instans er ei spelrunde, som er ei enkel og avgrensa hending i røynda, og som lett kan modellerast. Kvar spelrunde har ei samling kupongar som er innlevert, ein tidsfrist for innlevering, tidspunkt for trekkjing, eit resultat, premiar og vinnarar. Dersom ein ynskjer å lagra historiske data, kan ein lagra heile spelrunda (Game-instans) og alt ligg på ein plass.

Koden vert mykje enklare om de får ein god modell for denne Game-klassa, og unngår å måtte bla gjennom globale lister med spelarar, kupongar, etc. Game-klassa er chef for ein stor del av systemet, så fokuser på å få ho i orden.

Kupongen, Ticket, er deltakinga til ein spelar. Kvar spelrunde må ha kontroll på dei kupongane som tek del (t.d. ArrayList). Kvar kupong hev ein spelar (som har levert han inn) og det fell i kupongen sitt ansvarsområde, men det er ikkje vesentleg denne veka.

Ein kupong hev fleire rekkjer og kvar rekkje har ein sjølvstendig sjanse til å vinna ein premie. Kupongen må ha rede på dei rekkjene sine (gjerne ein ArrayList).

Andre sentrale element

Der er eit par metodar som er uunnverlege og som krev litt tankearbeid. Det gjeld i alle fall

 1. Metodar for å gjera lotto-trekkjinga
 2. Metodar for å generera tilfeldige kupongar og rekkjer.
 3. Metode for å samanlikne éi kupongrekkje (Row) med eit trekningsresultat (Game evt. eiga klasse).

Dei to fyrste har dei fleste på plass frå i haust, men den tredje kan krevja litt arbeid. Kva klasse bør han liggja i? Det er viktig at han vert skrive for å minimera kobling mellom klassene. Ein kan ikkje unngå kobling mellom dei to klassene som vert samanlikna, men ein bør ikkje ha meir enn det.

Om å koma i gang

Det er viktig å gjera alt enklast mogleg. Den grunnleggjande strukturen med klassene nemde over må på plass. Denne strukturen kan haldast enkel ved å skjula detaljana inni ei hovudklasse, og klart definera ansvarsområdet for kvar klasse.

Eg vil anbefala å gå fram slik:

 1. Laga strukturen for hovudklassene; med arv.
 2. Skriva dei openberre metodane i klassene.
 3. Testa.
 4. Leggja til dei sentrale elementa over (inklusive samanlikning av kven som vann).
 5. Testa.
 6. Tenkja på andre detaljar og finessar; men GUI må kanskje koma fyrst no.

Hans Georg / hasc@hials.no