Statistikk og Simulering

Prosjekt 5

Statistikk og Simulering

9. Prosjekt 5

Under utarbeiding. Det siste prosjektet vil omfatta tre øvingar:

1.
statistisk testing (evaluering) av slumptalsgeneratorar
2.
analyse av eksterne datasett
3.
bootstrap

Innhaldet i kvar øving kjem seinare.