Statistikk og Simulering

Veke ??. Regresjonsanalyse

Tysdag (rekneøving)

9.3. Tysdag (rekneøving)