Statistikk og Simulering

Prosjekt 5

Rekneøving 24. april

8.1. Rekneøving 24. april

Oppgåve 8.2 Du har ein slumptalsgenerator som returnerer P uniformt fordelt på intervallet [0, 1). Korleis kan du skriva ein funksjon som returnerer ein stokastisk variabel X fordelt etter tettheitsfunksjonen f(x) under?

f(x) = 0,når x < 0, exnår x 0. (22) 

Oppgåve 8.3 Eksamen hausten 2016, oppgåve 1.

Oppgåve 8.4 Eksamen hausten 2016, oppgåve 6.

Oppgåve 8.5 Eksamen hausten 2016, oppgåve 7.