Statistikk og Simulering

Prosjekt 5

Rekneøving 30. april

8.3. Rekneøving 30. april

Oppgåve 8.19 Ta utgangspunkt i fylgjande datasett:

10, 11, 11, 13, 15.

Svar på fylgjande

1.
Estimer standardavviket for populasjonen. (Punktestimat er tilrekkeleg.)
2.
Vis korleis du bruker bootstrap for å estimera standardfeilen for estimatoren du brukte over.

Oppgåve 8.20 Eksamen våren 2015, oppgåve 1.

Oppgåve 8.21 Eksamen våren 2015, oppgåve 7 og 9.

Oppgåve 8.22 Eksamen våren 2015, oppgåve 5 og 6.