Statistikk og Simulering

Siste lab 4. mai

Konfidensinterval

10.3. Konfidensinterval

Eit k% konfidensinterval er ein estimator som består av både ein øvre og nedre grense (Θ ̂l,Θ ̂u). Lisom ein punktestimator, er både den øvre grensa Θ ̂l og den nedre Θ ̂u stokastiske variablar.

Me er stadig interessert i ordfeilsannsynet π, dvs. sannsynet for at eit hammingkodeord sendt over BSC(0,1) vert dekoda feil. (Θ ̂l,Θ ̂u).

Oppgåve 10.6 Rekn ut eit 95% konfidensintervall basert på simuleringa frå oppgåve 10.2 (n = 100).

Oppgåve 10.7 Rekn ut eit 95% konfidensintervall basert på simuleringa frå oppgåve 10.4 (n = 400).

Oppgåve 10.8 Vurder påstanden: Hammingkoden har 12% sannsyn for ordfeil. Verker dette rimeleg ut frå konfidensintervalla som du har rekna ut?