Statistikk og Simulering

Statistikk

Veke 10. Forsøksplanlegging

3.8. Veke 10. Forsøksplanlegging

Les 12 Frå Frisvold og Moe: Kapittel 13–14.

3.8.1. Onsdag (Førelesing)

Oversyn

1.
Statistisk forsøk
a)
Datasanking
b)
Simulering
2.
Stokastisk prosess
3.
Modell
a)
Domenekunnskap
b)
Modellar og teoriar frå design
c)
Design
4.
Ko-evolusjon av problem og design

Døme

1.
Prosjekt 2: Predator/Prey
2.
Prosjekt 4: Trafikksimulator

Oversyn

3.8.2. Fredag (rekneøving)