Statistikk og Simulering

16.–30. april

Førelesing 16. april

12.1. Førelesing 16. april

Les 13 Frå Frisvold og Moe: Kapittel 13.

Me tek for oss kapittel 13–14 i læreboka.