Statistikk og Simulering

16. april — 4. mai

Førelesing 16. april

12.1. Førelesing 16. april

Me tek for oss kapittel 13–14 i læreboka.