Statistikk og Simulering

16.–30. april

Rekneøving 30. april

12.7. Rekneøving 30. april

Oppgåve 12.21 Ta utgangspunkt i fylgjande datasett:

10, 11, 11, 13, 15.

Svar på fylgjande

1.
Estimer standardavviket for populasjonen. (Punktestimat er tilrekkeleg.)
2.
Vis korleis du bruker bootstrap for å estimera standardfeilen for estimatoren du brukte over.

Oppgåve 12.22 Eksamen våren 2015, oppgåve 1.

Oppgåve 12.23 Eksamen våren 2015, oppgåve 7 og 9.

Oppgåve 12.24 Eksamen våren 2015, oppgåve 5 og 6.