Statistikk og Simulering

Siste lab 4. mai

Simulatoren

13.1. Simulatoren

Oppgåve 13.1 Last ned fylgjande m-funksjonar:

Den siste er den mest vesentlege, dei fyrste tre er hjelpefilar.

Test simhamming(p) med ulike verdiar for p. Funksjonen simulerer éi melding koda med hammingkoden [7, 4, 3] over BSC(p) og returnerer 1 for ordfeil og 0 for ingen feil.

Dersom du har ein eigen implementasjon av denne simuleringa frå tidlegare, so har du lov å bruka han. Nedlastingskoden er for dei som anten ikkje vart ferdig med programmeringa eller har rota bort resultatet.