Statistikk og Simulering

Gamle eksamensoppgåver

Statistikk og Simulering

A. Gamle eksamensoppgåver

1.
Våren 2017 (Bokmål / Løysingar)
2.
Hausten 2016
3.
Våren 2016
4.
Hausten 2015
5.
Våren 2015 (Bokmål / Løysingar)
6.
Våren 2014 (Bokmål / Løysingar)
7.
Eksamensdøme nr. 1 (2014). Ufullstendige løysingar
8.
Eksamensdøme nr. 2 (2014). Ufullstendige løysingar